Escala lectora

Estem en ple procés de redefinició de l'escala bibliotecària. I estem en trànsit cap a una escala més petita, més reduïda... més abastable; i això comportarà inevitablement fer edificis de dimensions més petites. Hi ha tota una sèrie de condicions tècniques que ja ho permeten, aspectes de caire més pràctic i pragmàtic que fan relativament fàcil que es pugui avançar en aquest sentit. Però hi ha també, crec, un condicionant, o millor dit, una voluntat, una necessitat personal i social, que fa que també sigui desitjable una reducció de l'escala dels edificis bibliotecaris. No es tracta ja no només d'una reducció física de l'edifici, sinó també i més important una reducció en l'escala de l'ús i en l'escala lectora. La lectura individual, malgrat tot, continuarà essent un dels elements nuclears i crítics de les biblioteques del futur. Una lectura en qualsevol suport i format; no ens fixem en el com sinó en el què, en què es fa. Una lectura que, pensada en ampli, esdevindria també consum informatiu. Ja en vam parlar en les intervencions bibliotecàries, i especialment en la cabina de lectura individual, obra de Marta Wengorovius i de Francisco Aires Mateus.

I és que la reducció dels edificis portarà implícita una reducció encara més important: la de l'experiència lectora, que transformarà radicalment l'espai de la biblioteca. Per aquesta experiència única, individual i instransferible que és la lectura individual, caldrà deixar de pensar sobretot en espais comuns, per intentar trobar espais íntims, profunds i irrepetibles. Espais que facilitin la connexió única entre lectura, entorn i persona; una connexió que sempre té lloc en una única escala, la meva, la teva, la d'ella o la d'ella... i totes diferents però alhora vàlides i imprescindibles. Espais que facilitin també la focalització en el fet mateix de la lectura i que vehiculin una major adquisició de coneixement i d'informació, independentment de si es fa amb un llibre, un portàtil o una tauleta. En aquesta reducció ajudaria també una més que necessària personalització dels espais.

L'escala és la representació gràfica sobre el paper de quelcom real. Però també ho pot ser de fets i de matèries humanes com són la lectura i la informació. I en l'era de les grans aglomeracions d'informació impersonals, es fa requisit indispensable que les biblioteques esdevinguin llocs d'escala reduïda, senzilla i individual, i que permetin una millor experiència sensorial i cognitiva, en tots els sentits. I la concepció d'una nova escala lectora és el millor camí per aconseguir-ho.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada