Personalitzant espais

L'avenç espectacular de les biblioteques, de tota mena de biblioteques, es deu, en bona mesura, a l'aplicació i a la generalització d'uns estàndards de qualitat mínims en la construcció dels edificis de les biblioteques. Aquesta estandarització ha permès l'expansió de models i experiències d'èxits que han contribuït a millor el panorama bibliotecari català i a posicionar-lo entre els sistemes capdavanters. L'estandarització és la eina clau per a estendre models, per a unificar-los, per aplicar qualitat de manera generalitzada, i per a millorar el model sempre que sigui necessari, ja que aquesta millora es podrà aplicar arreu del sistema. Però és clar, arriben aires de canvi com els actuals, absolutament disruptius i que trenquen els models anteriors, i l'estandarització esdevé, fins i tot,  un problema. Cal, llavors, aplicar canvis, modificacions en tot el sistema. O trobar un sistema radicalment nou. I entre aquests sistemes nous que cal, o caldria canviar és el de la concepció unificadora dels espais de les biblioteques.

La concepció estàndard de les biblioteques ha provocat que, en el fons, totes s'assemblin. Ha estat un treball fantàstic d'alfabetització social i de coneixement de les biblioteques, però això ha fet que tinguem edificis semblants en programa, en concepte i en aparença. Tothom, avui dia, sap identificar una biblioteca, fins i tot amb els ulls tancats. Aquesta uniformització ha provocat, en certa manera, una despersonalització de l'ambient que hom espera trobar a les biblioteques. Tothom sap, en certa mesura, què hi pot trobar a les biblioteques, i quin ambient el pot envoltar.

Cal, penso, trobar eines de personalització dels edificis de les biblioteques. Cal trobar solucions imaginatives que permetin adaptar els espais físics a les necessitats concretes, i als gustos personals... d'un usuari individual. Concret, únic i irrepetible. És el següent pas, el proper gran salt. Cal poder donar resposta urgent a aquest usuari individual que espera trobar una determinada imatge de la seva biblioteca, i que segur que és radicalment diferent a la que té un altre usuari.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada