Sobre la privatització de l’ISBN

Avui m'assabento de què en breu la gestió i l'assignació dels números de l'ISBN a l'estat espanyol es privatitzarà. Fins ara, aquesta tasca l'exercia de forma gratuïta l'Agencia Española del ISBN, depenent del Ministerio de Cultura... a partir d'ara, l'Estat espanyol delegarà aquesta competència en la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. I si us he de ser sincer, no és una decisió que em sorprengui especialment, i fins i tot em sorprèn de què l'Estat no l'haguès pres abans. Si ens aturem una mica a pensar, l'Estat ja habia delegat en mans privades funcions que li eren pròpies, o que fins i tot habia o hauria d'assumir... i tothom les ha considerat normals. Exemples? Bé, en tenim un de ben clar: el visat dels projectes d'arquitectura i construcció. El control de la qualitat de les obres era un exercici de l'estat, i que aquest havia delegat en uns col·legis professionals enriquits durant anys... ara sembla que això desapareix. Més? Les autopistes de peatge: a l'estat li construeixen unes infraestructures necessàries, a canvi, és clar, d'una concessió en forma de peatge i que els catalans estem molt acostumats a pagar. Segur que trobariem més exemples...

D'altra banda, l'ISBN va néixer com a un codi d'identificació comercial per a facilitar la venta de llibres i ajudar a identificar-los millor, i per tant, tenia i té una finalitat pura i estrictament comercial. Que la comunitat bibliotecària l'hagi adoptat com a codi identificatiu i documental ja són figues d'un altre paner. En aquest sentit, potser sorprenia que l'Estat exercís una funció i una tasca gratuïta sobre un producte econòmic i comercial, i que no en tragués cap profit. I fins i tot que potser el mateix sector no hagués actuat abans reclamant una gestió que li pertocava.

Per què ara el que importarà, penso, serà si aquesta privatització comportarà una millor gestió, eficiencia i eficàcia en l'assignació d'ISBN. I també en solventar altres problemes no massa menors: assignació indiscriminada de números a materials que no n'haurien de tenir, duplicitats, etc... A més, francament, no és ni serà una cosa que em tregui la son, i encara menys avui en dia, tenint a l'abast com tinc tantes eines de publicació absolutament gratuïtes i sense filtres diguem-ne oficials. I en la meva pràctica professional no penso que m'hagi d'afectar massa: continuaré posant els números a la 020 sense preocupar-me massa de qui els gestiona. I felicitats a la Federació, pels ingressos que a partir d'ara rebrà, i que esperen els reinverteixin en el sector.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada