Transformar biblioteques especialitzades en vivers d’empreses

[caption id="" align="alignnone" width="436" caption="Imatge del futur viver d'empreses de Tortosa"]Imatge del futur viver dempreses de Tortosa[/caption]

Les biblioteques especialitzades es podrien (re)convertir en vivers d'empreses de la seva temàtica. Crec que és una de les possibles transformacions que poden, o podrien patir aquestes biblioteques en els propers anys. Amb la progressiva modificació dels espais físics que patiran totes les biblioteques sense excepció en els propers anys, cal anar investigant possibles vies d'ús per al lloc que quedarà buit i disponible en les seves instal·lacions.

A continuació algunes idees per aquesta nova implantació:

  • Les biblioteques, i les seves institucions mares parteixen d'un bagatge i d'una experiència en el seu camp absolutament consolidat i reconegut socialment. Disposen de prestigi científic en les seves matèries de treball.  • Tota l'experiència informativa i documental de les biblioteques es podria aplicar directament a l'empresa i al desenvolupament professional, ja que es treballaria colze a colze. Les empreses i els professionals que s'instal·lessin al viver d'empreses tindrien el suport constant en matèria informativa, documental i de recolzament per a la seva activitat de part de les biblioteca i, el que és més important, dels bibliotecaris i de tota la seva experiència.  • Les empreses i els professionals instal·lats al viver disposarien a més de tot el suport de l'empresa mare, especialment en matèria d'assessorament legal i jurídic.  • Es donaria suport a les noves promocions de professionals del sector, que sovint tenen dificultats per a trobar un lloc físic, un despatx, per a poder iniciar la seva carrera professional. S'incentivaria a més l'esperit emprenedor i la creació de noves empreses en el sector.  • El viver d'empreses seria una nova font d'ingressos per a la biblioteca i per a la institució mare, ja que les empreses i els professionals que s'hi instal·lessin pagarien un lloguer per l'espai, i sempre a preu reduït i més competitiu que en el mercat lliure.  • En determinats casos, es podria crear una xarxa territorial de vivers d'empreses, aprofitant l'estructura ja creada prèviament d'una biblioteca, com és el cas de la del COAC. Aquesta xarxa actuaria i treballaria conjunta i coordinadament, i donaria servei a tot el territori de Catalunya.


FONTS:

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada