Librarybuildings.info

librarybuildings.info

Com amb moltes coses en aquesta vida, vaig arribar a Librarybuildings.info ben bé per casualitat, o potser per la mai prou estimada serendipitat, que en diuen. I ara n'estic completament enganxat. És cert, no fan res de nou, res que no facin altres blogs sobre arquitectura de biblioteques, o res que no faci jo mateix des de ja fa uns quants anys, també sobre arquitectura i biblioteques. Però penso que el seu valor rau en la seva transversalitat, i en què es tracta d'un projecte a nivell europeu i amb la participació d'una bona colla de països del vell continent.

Tal i com s'explica a la presentació d'aquesta base de dades:
The vision is to create a database presenting new, inspiring library buildings by letting each member country select minimum five good buildings to be presented in the database. You make agreements with the libraries so they deliver the needed information and the required photos to your responsible Naple-person. This person in each country will make the final selection, upload the pictures and fill in the pre-defined fields on each library. We hope to gather many pictures and much architectural data on the best and most beautiful libraries in Europe inaugurated since 1990.

Es tracta d'una iniciativa del NAPLE (National Authorities on public Libraries in Europe). El web està allotjat al the Royal School of Library- and Information Science de Copenhague, Dinmarca. La Biblioteca ha desenvolupat el disseny del web, mentre que Karen Margrethe Ørnstrup n'és l'editora responsable. L'únic inconvenient que hi veig és aquest mínim de 5 biblioteques per país, fet que farà que molts es quedin amb aquesta xifra, i excloguin molts exemples excel·lents d'arquitectura bibliotecària. Però bé, és una llei de mínims que assegura la presència i la visibilitat de com a mínim 5 edificis per país. Penso, però, que caldria implicar-se i intentar superar aquesta xifra i fer créixer un projecte que trobo d'allò més interessant. La representació espanyola en el projecte està a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas; i en concret en la Subdirectora General de Coordinación Bibliotecaria, María Antonia Carrato Mena.

Algunes característiques del web:

  • Navegació per mapa, per motiu arquitectònic, per país, per arquitecte o per article tèoric sobre la matèria.

  • Possibilitat de fer cerques.

  • Abundant material fotogràfic.

  • A data d'avui, hi ha un total de 55 biblioteques de 12 països.


Sens dubte és un recurs a seguir, pel seu abast i per la qualitat dels seus continguts. Sembla que encara està en les seves primeres etapes, encara en procés de consolidació. Estic segur que tindrà un futur excel·lent, però penso que caldrà solucionar alguns aspectes: s'hauria d'animar als països a ampliar aquest mínim de 5 biblioteques per país, i a fer que aquest projecte sigui un gran aparador per a les seues biblioteques. Hi ha països que ja mostren més de 5 edificis: podem trobar, per exemple, 10 biblitoques a Estònia. I penso també que caldria plantejar-se seriosament la traducció del web a més idiomes, oficials a la UE, a banda de l'anglès; com a mínim, en una primera fase, haurien de figurar el francès, l'alemany i el castellà. El plurilingüisme en un projecte europeu és fonamental, i les eines disponibles a la xarxa avui en dia faciliten molt la feina. Finalment, trobo molt interessant la secció d'articles; una secció amb moltes potencialitats, i que podria esdevenir un autèntic fons teòric i de referència d'articles i assaigs sobre arquitectura bibliotecària.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada