Per una tria correcta del mobiliari de les bibliotequesLa tria del mobiliari d'una biblioteca no hauria de ser un tema secundari o de segona categoria. De fet, penso que no ho és, però de tant en tant crec que convé tornar a recordar la importància d'un bon mobiliari per a les nostres biblioteques.

Evidentment cada centre és un món, i sempre buscarà adaptar-se a les seues necessites específiques... i perquè no dir-ho, a les seues possibilitats econòmiques i de pressupost. Com deia, la tria del mobiliari (i també de l'equipament que hi posarem) serà decisiva en alguns aspectes. No obstant, penso que hi ha uns mínims exigibles a tenir en compte. Veiem-ne alguns exemples:

  • Comptactes vs prestatgeries: amb compactes es guanya el doble d'espai que amb els prestatges, però per contra, els prestatges ofereixen un accés lliure que no tenen els compactes. Aquests, poden ser útils en biblioteques especialitzades o privades, amb molt poques consultes externes i adreçades principalment als treballadors de la institució que l'acull.  • Cal tenir en compte que, amb el moviment dels compactes, els llibres es poden doblegar i deformar, i per tant, caldrà usar uns aguanta llibres adients, que reforcin especialment la part més baixa dels documents, ja que és aquesta precisament la més fràgil i dèbil davant deformacions.  • Les senyalitzacions de les diferents classificacions del fons no podran ser mai fixes, ja que el fons és un organisme viu, en constant mutació i transformació (i en el millor dels casos, en creixement), i per tant, caldrà moure sovint els cartells amb les indicacions de les categories.  • Finalment, cal tenir clara la necessitat i la utilitat d'utilitzar revisters per a emmagatzemar el fons de revistes. Aquestes són un fons especialment delicat, afectat sovint per deformacions, plecs, corbatures... Per tal, cal tenir-hi molt cura. Els revisters ens ajudaran a mantenir els números de revista en perfecte estat. Però és clar, usar-los te alguna contrapartida pel que fa al consum d'espai als prestatges, ja que els revisters ocupen un espai que es podria dedicar a alguna revista més. Com avantatge, indiscutiblement l'accés més fàcil i ràpid al fons de revistes.


Com veiem, un bon mobiliari influeix no només en l'ús i la gestió de l'espai físic de la biblioteca, sinó que també afecta a la conservació física òptima i correcte del seu fons. Cal tenir-ho present.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada