Llibertat de préstec

Imaginem una situació fictícia: una empresa qualsevol cedeix a una biblioteca una sèrie de documents... però l'adverteix de què no es poden fer préstec d'aquests documents, ja que ells mateixos (l'empresa) no ha pagat els corresponents drets per a que això es pugui fer. Per tant, només es podran consultar a la mateixa biblioteca.

Davant d'aquesta situació, em faig algunes preguntes:

 • Què poden fer les biblioteques en aquest cas?

 • Es pot obviar aquest avís i fer préstec d'aquests documents?

 • Si és així, com es poden protegir les biblioteques?

 • O cal seguir les indicacions de l'empresa, acatar el que s'imposa i limitar l'accés i la difusió d'aquests documents?

 • És una imposició externa?

 • En casos com aquest, es veuen limitades les biblioteques? És lícit que s'imposi des de fora (per un tema de drets d'autor) quin accés es dóna als documents que acullen les biblioteques?

 • És la llei molts cops una barrera a l'accés a la informació?

 • Es la limita la llibertat que tenen les biblioteques de decidir què es presta i què no del seu propi fons? Són els mateixos drets d'autor un límit en la llibertat de préstec?

 • Cal, doncs, acceptar o no aquests documents?


Personalment no hi trobo respostes, ni un raig de llum que m'aclareixi la situació. Suposo que és una situació complicada, i segons el meu punt de vista, difícil de resoldre. A veure si amb els vostres comentaris comencem un petit camí.

3 comentaris:

 1. realment és un tema interessant. crec que hem d'anar a la rel de la qüestió: què preval més, el dret a accedir a la informació dels ciutadans vi prèstec o el dret dels propietaris a cobrar un cànon per això mateix?

  per la meua banda ho tinc clar. si un Estat està per la promoció de la lectura i el foment de la cultura la solució és òbvia. El problema, en el cas concret que ens dius, és que la llei preval a favor dels autos (o editors) de l'obra.

  Malgrat tot, crec que és un sistema en franca decadència. Per sort internet trenca justament estes barreres. És qüestió de temps, quan els prèstecs siguen de llibres electrònics... aleshores, possiblement, ja no hi hauran "prèstecs", senzillament hi hauran repositoris d'informació en què l'usuari podrà accedir a tot allò que necessita. I si no ho fa l'Estat espanyol ho farà l'andorrà, o el bielorrus, i per internet les distàncies geogràfiques no existixen...

  ResponElimina
 2. La llei diu que les biblioteques no necessiten autorització dels autors per fer préstec. I també diu que han de pagar a les entitats de gestió en concepte del préstec que realitzen. Només queden excloses del pagament per préstec les biblioteques dels municipis de menys de 5.000 habitants i les d'institucions docents.

  LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas (BOE n. 150 de 23/6/2007)

  Disposición final primera. Modificaciones de la Ley de Propiedad Intelectual.

  "Artículo 37. Reproducción, préstamo y consulta de obras mediante terminales especializados en determinados establecimientos.

  «2. Asimismo, los museos, archivos, bibliotecas, hemerotecas, fonotecas o filmotecas de titularidad pública o que pertenezcan a entidades de interés general de carácter cultural, científico o educativo sin ánimo de lucro, o a instituciones docentes integradas en el sistema educativo español, no precisarán autorización de los titulares de derechos por los préstamos que realicen.

  Los titulares de estos establecimientos remunerarán a los autores por los préstamos que realicen de sus obras en la cuantía que se determine mediante Real Decreto. La remuneración se hará efectiva a través de las entidades de gestión de los derechos de propiedad intelectual.

  Quedan eximidos de la obligación de remuneración los establecimientos de titularidad pública que presten servicio en municipios de menos de 5.000 habitantes, así como las bibliotecas de las instituciones docentes integradas en el sistema educativo español.

  El Real Decreto por el que se establezca la cuantía contemplará asimismo los mecanismos de colaboración necesarios entre el Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales para el cumplimiento de las obligaciones de remuneración que afecten a establecimientos de titularidad pública.»"

  ResponElimina
 3. En tot cas sempre et podràs reservar el dret de rebutjar la cessió, però hi poden haver documents molt interessants. De fet està en vies de resolució l'espinós tema dels drets per préstec i esperem que la cosa quedi prou clara i sense cap escletxa legal, perquè sinó hem begut oli, que les biblioteques no en fan de negoci...

  ResponElimina