Biblioteconomia sostenible?

Tots, més o menys, ja tenim força clar què és això de l'arquitectura sostenible: edificis que respecten el medi ambient, fets amb materials no contaminants, autosuficients energèticament parlant, que usen energies renovables per a obtenir energia, edificis que reciclen els residus,... En disciplines afins, com la construcció o l'urbanisme, també tenim les idees ja força clares: potenciació del transport públic, parcs i jardins urbans, etc... Però, és la biblioteconomia també una ciència sostenible? Ho ha estat? Ho podria ser? Crec que si, però amb matisos. Per una banda, s'ha avançat molt en la contractació i ús de recursos digitals (revistes, diaris, bases de dades, enciclopèdies, llibres,...) i les biblioteques i dipòsits digitals ja formen part intrínseca de la nostra professió. Sens dubte, el pas del paper a la pantalla de l'ordinador, ha suposat, segur, un benefici per al medi ambient.

No obstant, penso, encara hi ha molta feina per fer. I la nostra professió podria ser un banc de proves immillorable, una avantguarda. La BiD treballa, avui en dia, pràcticament en bits; i per tant, susceptibles d'ésser digitalitzatsi fets a distància. En aquest sentit se m'acuden un parell idees:

  • Tot els centres treballem i cataloguem en MARC. La catalogació es podria fer a distància, amb programes editors de MARC stand alone. Només caldria que el catalogador esdevingués teletreballador: un dia a la setmana, aniria al seu lloc de feina, carregaria llibres i documents, i els podria catalogar a casa seua. I cada dia podria enviar els ítems catalogats a través del correu electrònic. Els fitxers MARC es podrien carregar al SGB sense cap problemes. S'evitarien així desplaçaments al lloc de treball, cues de cotxes, congestió...

  • Hi ha biblioteques que ofereixen un servei de referència virtual, que es podria fer perfectament des de casa. Per què s'ha d'atendre obligatòriament des del taulell de la biblioteca? Ho sap l'usuari? Si s'utilitza el mateix programari de xat que el de la biblioteca (i el mateix nom), per a l'usuari és un procés absolutament transparent, no? Així, el referencista podria estar ben bé prenent el sol a la platja... Els beneficis podrien ser similars al punt anterior.


I podriem trobar situacions similars en administradors de pàgines web i blogs, en digitalitzadors de documents,... Què en penseu? Sóm una ciència verda?

5 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada