Enquesta telefònica sobre les expectatives professionals respecte el COBDC

Fa uns dies el COBDC anunciava, mitjançant un correu intern a la llista [Informació], l'inici d'una campanya telefònica, en què es pretenia fer un estudi sobre les expectatives dels professionals de la BiD en relació al Col·legi.

(...) Aquest estudi el realitzarà l’empresa Metra Seis, encarregada d’analitzar una mostra representativa de professionals a través d’un qüestionari telefònic. Es faran tres grups en la mostra: professionals que són membres del Col·legi, professionals que no ho són i estudiants de biblioteconomia i documentació. (...)

Doncs bé, dijous passat per la tarda van trucar-me per fer-me l'enquesta: dades professionals (temps com a professional, coneixement d'altres associacions estatals,...), valoració dels serveis del Col·legi, què milloraria,... Personalment vaig trobar l'enquesta força completa i exhaustiva i segur que mostrarà una radiografia força aproximada sobre què pensem els professionals de la BiD, especialment catalans, sobre el nostre col·legi professional. He de dir, també, que ha estat tot un honor estar dins de la mostra estudiada. També voldria felicitar l'actual Junta per aquesta iniciativa, per l'auto-avaluació que suposa i per què porta implícita una voluntat de millora continuada en el servei. Des d'aquí, la meua més sincera fecilitació.

Serà molt interessant veure els resultats de l'enquesta publicats, amb tota mena de dades: població estudiada, ubicació geogràfica, anys de professió, valoració de les diferents variables, etc... I és, clar, que el Col·legi millori les mancances que s'hi detectin; però que també enforteixi i consolidi els punts forts, que en són molts. Personalment, esperaré amb impaciència poder llegir els resultats.

2 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada