Neix IraLIS

Aquest matí, a través d'un missatge a Iwetel (i també a Arxiforum i a BibCat) de Tomàs Baiget, m'acabo d'assabentar del naixement d'un nou projecte.Es tracta de crear un registre d'autoritats, consistent i normalitzat, de tots els autors que publiquin en l'àmbit de la BiD i l'arxivística. El registre va adreçat principalment als autors hispanoamericans, i busca, especialment, superar les inconsistències i les diferents formes en què firmen els autors, i la forma en què s'indexen els seus noms. Es preten solucionar, doncs, les diferents formes inverses dels noms, amb grans diferències entre el món anglosaxó i l'hispà (en què varia la primera paraula que es té en compte per a la indexació), i establir un format estable i àmpliament usat i acceptat pels professionals espanyols, catalans i llatinoamericans, que faciliti la seva correcta indexació en les BBDD anglosaxones, de presència majoritària en el món de la BiD.

Per exemple, el meu nom, indexat en l'àmbit hispà, seria:

  • Gil Solés, Daniel


Però en l'àmbit anglosaxó, entre moltes altres formes, es podria indexar així:

  • Solés, Daniel Gil

  • Solés, DG

  • ...


IraLIS busca solucionar aquestes diferències, i oferir una única firma per als autors. Així, el meu nom, segons la proposta recomanada per IraLIS (ja m'he registrat al sistema), seria:

  • Gil-Solés, Daniel


Segons ens explica Tomàs Baiget al missatge:

Los objetivos de IraLIS son:

1. Crear un registro de nombres de autores en Biblioteconomía, Documentación y Archivística, que ayude a localizar las diferentes variantes. El registro incorporará tanto las que puede haber usado un autor, como las que haya interpretado el productor, agregador, buscador, etc., de las diversas fuentes de información.2. Concienciar a los autores --sobre todo hispanos- para que firmen sus trabajos siempre de la misma forma, pensando en cómo los referenciarán las bases de datos internacionales, los archivos OAI y los robots de búsqueda, que, como hecho consumado prácticamente irreversible, están bajo la influencia de la cultura y los hábitos ingleses (ISI-Science Citation Index, Scopus, Chemical Abstracts, Medline, Google Scholar, etc.).3. Ayudar a crear un formato de firma IraLIS, que permite ser interpretado adecuadamente y sin confusiones también por las fuentes de información de cultura anglosajona. Para ello, cuando alguien se registra, el sistema hace combinaciones de nombres y apellidos, entre los cuales el interesado debe escoger una (o bien editar una variante propia).

[Nota: el permutador de nombres todavía está en fase de desarrollo].


Els professionals i gestors d'aquest nou projecte són: Tomàs Baiget, Antonia Ferrer Sapena, Maria Fernanda Peset Mancebo, Josep Manel Rodríguez Gairín i Imma Subirats Coll.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada