Recomanacions per a un projecte integral de biblioteca

Per a entendre com construir, com cal construir una biblioteca, hi ha un llibre de capçalera, imprescindible i de lectura obligada tant per arquitectes com per bibliotecaris. Per als primers, perquè trobaran una sistematització del seu treball a l'hora de dissenyar i planificar tots els espais de l'edifici. I per als segons, perquè simplifica i apropa les característiques "ideals" que hauria de tenir l'edifici, i ajuda a entendre'l a les persones que hi treballaran; serveix en bona mesura per entendre i comprendre per què es fan les coses d'una determinada manera.Es tracta, com molts segur que us imaginaveu, del llibre La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral, de l'arquitecte especialista en biblioteques Santiago Romero Garuz (Pont de Suert, 1955-), del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i membre de la Library Buildings and Equipment Section de la IFLA.

Portada del llibre
http://www.coac.net/publicacions/barcelona/290.jpg [Consulta: 3 de febrer de 2007]

El llibre s'organitza amb 13 capítols i 3 annexos.

Pel que fa als capítols, abasten aspectes com: les diferents necessitats i les diferents tipologies de cada biblioteca; les biblioteques i el seu servei al segle XXI; una evolució històrica dels edificis; el marc legal a l'estat espanyol i a Catalunya; les etapes de creació i realització de l'equipament de la biblioteca; la programació i la planificació; els criteris bàsics del projecte; la ubicació i la localització; la restauració i la ubicació de biblioteques en edificis històrics; els espais, els serveis i les activitats de les biblioteques; els materials i els sistemes constructius; l'acondicionament dels espais; i la organització interna.

L'apartat dels annexos és un dels punts forts d'aquest llibre, ja que aporten informació complementària i exemples d'aplicació d'allò descrit al cos de la monografia. En trobem 3: un primer annex amb el text de diferents estàndards, com per exemple els de la IFLA. Un segon annex amb dades numèriques i de ratios sobre els serveis. I finalment, un tercer annex, molt important i ampli, amb exemples d'edificis de biblioteques, amb abundants plànols, alçats i fotografies. Hi podem trobar la descripció de 15 biblioteques públiques, 1 biblioteca nacional, i 4 biblioteques universitàries.

Altres enllaços:

FONT:

  • Romero, Santi. La arquitectura de la biblioteca: recomendaciones para un proyecto integral. Barcelona: Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona, 2003. 2ª ed. 366 p. (Papers Sert; 5). ISBN 84-96185-15-X

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada