La piràmide de Maslow bibliotecària

Es podria aplicar la famosa piràmide de Maslow de l'any 1943 sobre les necessitats personals a les necessitats de les biblioteques (i per extensió dels seus bibliotecaris)? Provem-ho?

Font: http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Maslow.jpg [Consulta: 5 de novembre de 2006]

Simplificant, és una piràmide jeràrquica: només es pot pujar des de la base fins la cúspide (nivell d'autorealització) si es tenen cobertes les necessitats corresponents. Aplicat a les biblioteques, podria quedar així:

  1. Necessitats fisiològiques: edificis i instal·lacions en bon estat de conservació, amb bona climatització, accessibles, nets, etc.

  2. Necessitat de seguretat: un corpus legal i normatiu que reguli i protegeixi les biblioteques i altres centres relacionats, estabilitat i reconeixement laboral i legal, contractació laboral estable i no precària, seguretat en els procediments de contractació públics, etc.

  3. Necessitats d'acceptació social: que l'àmbit social i cultural en què s'ubica la biblioteca accepti, entengui i valori el paper i les funcions que juga la biblioteca, i que la integri clarament, sense matisos, com un actor més en igualtat de condicions.

  4. Necessitats d'autoestima: l'estimació comença per nosaltres mateixos, ens ho hem de creure; les biblioteques tenen èxit i prestigi dins la seva societat, que al seu torn les valora.

  5. Necessitats d'autorealització: arribats a aquest punt, les biblioteques es plantegen fins a on son capaces d'arribar? Què poden arribar a ser? Quins són els límits del nostre creixement? És l'etapa de la millora continua, sense fi.


Reconec que aquesta divisió és potser un pèl antiga, però potser seria molt interessant veure fins a quin nivell de compliment de les nostres necessitats ens trobem.

MÉS INFO:

    2 comentaris:

    Publica un comentari a l'entrada