Sobre professions titulades i col·legis professionals

A través de la llista BibCat m'assabento que el Departament de Justí­cia de la Generalitat ha presentat l'Avantprojecte de Llei d'Exercici de Professions Titulades i de Col·legis Professionals [consulta: 14 de gener de 2005], que segons podem llegir a la plana web:
"L'Avantprojecte de llei incorpora el tractament conjunt i sistemàtic de l'exercici de les professions titulades i de l'organització associativa (privada o col·legial) en la qual poden quedar incorporats els professionals."

I en l'exposició de motius:
"En definitiva, l'organització col·legial ha de ser l'expressió legal de la solució d'integrar les professions d'especial rellevància i transcendència social dins un sistema administratiu basat en la pròpia participació dels professionals i encarregat directament de la gestió dels interessos públics més estretament vinculats a l'exercici de la professió. (...)"

Caldrà veure si aquesta nova llei afecta, i de quina manera, els professionals de la informació (i en el meu cas, també si afectarà els arquitectes!!). I caldrà també veure quin serà l'escenari de futur de l'exercici de la nostra professió un cop ja s'hagi aprovat la Llei.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada